Aanmelden

Hoe werkt het?
Nadat je het formulier hiernaast volledig hebt ingevuld en hebt afgerekend, ontvang je een bevestigingsmail met een link naar onze online agenda waar je jouw rijlessen kunt plannen. Het is ook mogelijk om eerst een proefles te nemen. De instructeur bekijkt onder andere of je al over enig verkeersinzicht beschikt en hoe snel je dingen oppikt. De proefles wordt afgesloten met een intakegesprek waarin je een advies krijgt over welk lespakket het beste bij je past.

How does it work?
After you have completed the form below and have paid, you will receive a confirmation email with a link to our online calendar where you can plan your lessons. It is also possible to first take a trial lesson. The instructor looks whether you already have some traffic insight and how quickly you pick up things. The lesson ends with an interview in which you will be advised on what curriculum is best for you.