Aanmelden

Hoe werkt het?
Na aanmelding voor een gewone les of pakket, ontvang je een bevestigingsmail met een link naar onze online agenda waar je jouw rijlessen kunt plannen.
Het is ook mogelijk om eerst een proefles te nemen, hierbij ontvang je geen link naar de agenda, maar wordt er contact met je opgenomen om de les te boeken. De instructeur bekijkt onder andere of je al over enig verkeersinzicht beschikt en hoe snel je dingen oppikt. De proefles wordt afgesloten met een intakegesprek waarin je een advies krijgt over welk lespakket het beste bij je past.

How does it work?
After you have signed up for a normal lesson or package, you will receive a confirmation email with a link to our online calendar where you can plan your lessons.
It is also possible to first take a trial lesson, in this case you won´t receive a link to the online agenda, but instead we will contact you to book the lesson together. The instructor looks whether you already have some traffic insight and how quickly you pick up things. The lesson ends with an interview in which you will be advised on what curriculum is best for you.